Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Solution funguje v multikulturním a sociálně složitém prostředí: na východě Paříže existuje více než 70 různých etnických komunit, jejichž mladší dospělí mohou čelit finančním obtížím, stejně jako sociálnímu či pracovnímu vyloučení. Tyto skupiny jsou často vyloučeny z dodatečných nabídek vzdělávání, které by jim mohly pomoct získat nové dovednosti umožňující lepší integraci do společnosti. Posláním Solution je navrhnout těmto lidem neformální vzdělávací činnosti, které sdružují různorodou veřejnost a podněcují tímto způsobem mezikulturní a mezigenerační dialog a zároveň podporují získávání měkkých a tvrdých dovedností užitečných pro profesionální a sociální účely.

Na evropské úrovni je cílem řešení znásobit počet výměn a partnerství s kompetentními odborníky organizací v oblasti vzdělávání mládeže s cílem nabídnout mladým lidem s menšími příležitostmi možnost účastnit se mezinárodního vzdělávání workshopy v rámci programu Erasmus+, kde získají nové dovednosti užitečné pro jejich sociální a pracovní začlenění a kde si si budou moct vyměnit nápady s lidmi z jiných zemí.

#WhoWeAre

#SolutionNotPollution je propagována čtyřmi tými organizací z Irska, Francie, České republiky a Německa.

Card image cap
Future In Perspective

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení.

Card image cap
Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Card image cap
AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

Card image cap
JKPeV

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.