Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV)

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.

V rámci našeho cíle se zaměřujeme na mezinárodní, meziodvětvovou a mezioborovou spolupráci v Drážďanech a EU nabízením řady vzdělávacích aktivit v oblasti práce s mládeží, začleňování a integrace, aktivní účasti a dobrovolnictví, lidských práv a historie. Ty jsou pořádány každoročně za přítomnosti mezinárodních účastníků a pedagogů. Naše veřejné akce nabízejí všem občanům Drážďan možnost zažít z první ruky intelektuální a umělecké přístupy jednotlivců z jiných zemí. Tím je usnadněn mezinárodního dialogu o společných tématech.

Kromě vzdělávacích aktivit nabízí JKPeV mladým dospělým také příležitost ponořit se do kulturního a vzdělávacího dialogu nabídkami stáží a dobrovolnictví. Práce v kulturně založeném centru umožňuje účastníkům – ať už místním nebo zahraničním – lépe porozumět možnostem, příležitostem a kulturní rozmanitosti, které se v Evropské unii vyskytují.

#WhoWeAre

#SolutionNotPollution je propagována čtyřmi tými organizací z Irska, Francie, České republiky a Německa.

Card image cap
Future In Perspective

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení.

Card image cap
Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Card image cap
AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

Card image cap
JKPeV

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.