Future In Perspective Ltd

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení. Prostřednictvím naší práce na vnitrostátních projektech financovaných eu a projektech financovaných EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří nebyli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do spolupráce s poskytovateli služeb, klasického vzdělávání a byla jim nabídnuta školení. Máme také odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou tvůrčí, kulturní a "zelená" odvětví pro rozvoj udržitelných obchodních modelů. Kromě toho jsme spolupracovali s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry – na podporu příští generace kreativních jedinců při budování a udržování úspěšné kariéry v odvětví. Future In Perspective je moderní podnik, který je strukturován tak, aby odrážel současnou obchodní realitu. Působí v ekosystému tvořeném neustále se měnícími partnerstvími a aliancemi. Máme 14 vysoce kvalifikovaných odborníků v doplňujících se oborech, které zahrnují projektové řízení, mediální produkci a design, instruktážní design a e-learning, rozvoj mládeže, výzkum a obecnou administrativu. Náš základní tým je doplněn panelem odborníků na částečný úvazek z Irska a Evropy.

#WhoWeAre

#SolutionNotPollution je propagována čtyřmi tými organizací z Irska, Francie, České republiky a Německa.

Card image cap
Future In Perspective

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení.

Card image cap
Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Card image cap
AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

Card image cap
JKPeV

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.