Online a sociální podnikání školení

Cílem tohoto vzdělávání bude podpora mladých lidí, kteří přijmou #ClimateChangeChallenge¨. Ti vytvoří inovativní řešení klimatické krize, budou dále rozvíjet své myšlenky a pokusí se je uvést na trh. Prostřednictvím těchto osmi modulů budou mladí lidé podporováni, aby založili své vlastní on-line a sociální podniky, které budou řešit otázky změny klimatu a budou mít skutečný dopad na lokální úrovni:

  1. Úvod do on-line podnikání/ sociálního podnikání
  2. Kreativní myšlení, iniciativa a sebedůvěra pro úspěšné online podnikání
  3. Generování a hodnocení vašeho on-line environmentálního obchodního plánu
  4. Používání všudypřítomných platforem a sociálních médií k testování prototypu vašeho nového "zeleného" udržitelného podnikatelského nápadu
  5. Analýza online uživatelských trendů a provádění online průzkumu trhu
  6. Budování povědomí o platformě sociálních médií a rozvoj online propagačních strategií
  7. Zpeněžení vašeho online obchodu
  8. Vytváření podnikatelských online sítí

Tento vzdělávací program bude poprvé představen pracovníkům s mládeží na nadnárodní vzdělávací akci v Paříži v květnu 2021. Po tomto školení budou pracovníci s mládeží povzbuzováni k tomu, aby tuto odbornou přípravu poskytovali mladým lidem, kteří projevují zájem o rozvoj svých podniků pro #ClimateAction.

Online a sociální podnikání Příručka

Download Manual

Download PowerPoint Slides
1. Úvod do on-line podnikání/ sociálního podnikání
2. Kreativní myšlení, iniciativa a sebedůvěra pro úspěšné online podnikání
3. Generování a hodnocení vašeho on-line environmentálního obchodního plánu
4. Používání všudypřítomných platforem a sociálních médií k testování prototypu vašeho nového "zeleného" udržitelného podnikatelského nápadu
5. Analýza online uživatelských trendů a provádění online průzkumu trhu
6. Budování povědomí o platformě sociálních médií a rozvoj online propagačních strategií
7. Zpeněžení vašeho online obchodu
8. Vytváření podnikatelských online sítí

#OurSolutions 

#SolutionNotPollution navrhuje vypracování řady vzdělávacích řešení zabývajících se změnou klimatu, které dnes čelíme. Následující vzdělávací programy a aktivity budou rozvíjeny #SolutionNotPollution a budou pilotovány mladými lidmi a pracovníky s mládeží v Irsku, Francii, Německu a České republice.

Vzdělávací program pro pracovníky s mládeží

Tento vzdělávací program bude navržen tak, aby podporoval pracovníky s mládeží ve využívání a přizpůsobování výzev WebQuests, které vyvinuli #SolutionNotPollution, a jejich uplatňování v pracovní praxi s mladými lidmi.

Read more
Změna klimatu Challenge WebQuests

Abychom zapojili mladé lidi do #ClimateChangeChallenge, vyvineme řadu výzev - 24 WebQuests. Soutěžní týmy budou zapojeny do zajímavých vzdělávacích aktivit. Cílem je nalézt inovativní řešení problémů souvisejících

Read more
Online a sociální podnikání školení

Cílem tohoto vzdělávání bude podpora mladých lidí, kteří přijmou #ClimateChangeChallenge¨. Ti vytvoří inovativní řešení klimatické krize, budou dále rozvíjet své myšlenky a pokusí se je uvést na trh.

Read more