Solution
Not
Pollution! (In English)

Get Started Our Partners

Solution Not Pollution - Budování dovedností mládeže pro řešení problémů s cílem zabývat se otázkami životního prostředí a změny klimatu.

#SolutionNotPollution

je výzva k akci. Organizace z Irska, Francie, České republiky a Německa se spojily, aby inspirovaly mladé lidi k přijmutí výzvy v oblasti změny klimatu. V příštích dvou letech navrhneme řadu činností a her, jejichž cílem je inspirovat mladé lidi, pracovníky s mládeží a pedagogy, aby zpochybnili své vlastní návyky, chování a postoje v souvislosti se změnou klimatu; a také vytváření nových a inovativních řešení klimatické krize, které v současné době čelíme. Snažíme se inspirovat mladé lidi, aby se ujali příležitosti a stali se architekty zelenější budoucnosti Evropy. Solution Not Pollution je výzva k opatření v oblasti klimatu!

#Pollution

Průměrná povrchová teplota planety se od konce 19. století zvýšila 0,9 stupňů Celsia. K největšímu oteplování došlo za posledních 35 let, přičemž od roku 2010 se odehrálo pět nejteplejších let. Všechny vědecké důkazy - s 95% mírou pravděpodobnosti - naznačují, že většina současného globálního oteplování je výsledkem lidské činnosti od poloviny 20. století a že pokračuje rychlostí, která byla v předchozích desetiletích až tisíciletích nemyslitelná. Změna klimatu již není konceptem nebo teorií; jedná se o tvrdou realita, které musíme všichni čelit.

Existuje dostatek důkazů o tom, že mladí lidé na celém světě čelí této výzvě. Celosvětové demonstrace v září 2019 byly z velké části organizovány a vedeny mladými lidmi požadujícími akci. Samotný protest však k řešení problému změny klimatu nestačí. Je třeba přijmout opatření na individuální a kolektivní úrovni, aby se změnily návyky lidí; přijmout vzorové struktury výroby a spotřeby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí; a nalézt řešení problému změny klimatu, kterému nyní všichni čelíme.

Vzdělávání hraje klíčovou roli, mají-li být protesty mladých lidí využity k činům. #SolutionNotPollution partneři se domnívají, že práce s mládeží je dokonalým výchozím bodem k vyzvání mladých lidí k přemýšlení o řešeních, jak snížit množství znečištění, které přispívá k tempu změny klimatu.

#WhoWeAre

#SolutionNotPollution je propagována čtyřmi tými organizací z Irska, Francie, České republiky a Německa.

Card image cap
Future In Perspective

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení.

Card image cap
Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Card image cap
AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

Card image cap
JKPeV

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.

#OurSolutions 

#SolutionNotPollution navrhuje vypracování řady vzdělávacích řešení zabývajících se změnou klimatu, které dnes čelíme. Následující vzdělávací programy a aktivity budou rozvíjeny #SolutionNotPollution a budou pilotovány mladými lidmi a pracovníky s mládeží v Irsku, Francii, Německu a České republice.

Vzdělávací program pro pracovníky s mládeží

Tento vzdělávací program bude navržen tak, aby podporoval pracovníky s mládeží ve využívání a přizpůsobování výzev WebQuests, které vyvinuli #SolutionNotPollution, a jejich uplatňování v pracovní praxi s mladými lidmi.

Read more
Změna klimatu Challenge WebQuests

Abychom zapojili mladé lidi do #ClimateChangeChallenge, vyvineme řadu výzev - 24 WebQuests. Soutěžní týmy budou zapojeny do zajímavých vzdělávacích aktivit. Cílem je nalézt inovativní řešení problémů souvisejících

Read more
Online a sociální podnikání školení

Cílem tohoto vzdělávání bude podpora mladých lidí, kteří přijmou #ClimateChangeChallenge¨. Ti vytvoří inovativní řešení klimatické krize, budou dále rozvíjet své myšlenky a pokusí se je uvést na trh.

Read more

#MobilisingSupporters  

#SolutionNotPollution si klade za cíl oslovit pracovníky s mládeží a mladé lidi, aby přijali výzvu v oblasti změny klimatu. Kromě účasti na místních akcích budou pracovníci s mládeží a mladí lidé pozváni k účasti na nadnárodním vzdělávání, kde se zúčastní odborné přípravy v otázkách změny klimatu v Irsku, Německu a Francii. Následující činnosti budou plánovány a realizovány v průběhu příštích dvou let s cílem mobilizovat příznivce naší #SolutionNotPollution kampaně na lokální, národní a evropské úrovni.

#YouthWorkerTraining #Ireland

V září 2020 se bude konat třídenní vzdělávací program pořádaný ve Virginii v Irsku. Na této akci FIPL poskytne školení pro pracovníky s mládeží. Ti se dozví, jak vytvořitt své vlastní WebQuests výzvy, jak používat Climate Change WebQuests vyvinuté v rámci projektu s mladými lidmi v jejich skupinách a získají nové znalosti v oblasti změny klimatu.

#TakingTheClimateChangeChallenge #Germany

Toto pětidenní mezinárodní vzdělávací školení bude hostit JKPeV v Drážďanech a zúčastní se jí 2 mladí lidé z každé země. Tato akce se bude konat v dubnu 2021. Mladí lidé budou mít možnost vyzkoušet vyvinuté Climate Change WebQuests a v týmech řešit některé z výzev. Výsledkem budou inovativní a kreativní řešení pro různé problémy související se změnou klimatu.

#SocialEntrepreneurshipTraining #France

Toto školení poskytne pracovníkům s mládeží příležitosti ke zvyšování kvalifikace, aby mohli prezentovat vzdělávací program "Online and Social Enterpreneurship" mladým lidem, kteří přichází s inovativními nápady v otázkách změny klimatu a chtějí pokročit ve svých nápadech týkajících se on-line a sociálního podnikání. Tato akce bude pořádána organizací Solution v Paříži v květnu 2021.

#ClimateChangeChallenge Workshops

Tyto workshopy budou v létě 2021 probíhat v Irsku, Francii, České republice a Německu. Jejich účelem bude otestovat naše řešení a představit mladým lidem a pracovníkům s mládeží WebQuest Challenges a další vyvinuté vzdělávací aktivity.

#FinalConference

V lednu 2022 se v Irsku bude konat konference, které se zúčastní 80 mladých lidí, pracovníků s mládeží, politických činitelů a aktivistů v oblasti klimatu, aby oficiálně uvedla všechny produkty vyvinuté v rámci projektu #SolutionNotPollution a vytvořila platformu pro propagaci záležitostí souvisejících se změnami klimatu v naší komunitě.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o těchto aktivitách nebo je chcete podpořit, kontaktujte nás prostřednictvím naší #GetInvolved stránky.

#News

Newsletter #1

Click Here
Newsletter #2

Click Here
Newsletter #3

Click Here
Newsletter #4

Click Here

Contact Us

Your message has been sent. Thank you!

2019-3-IE01-KA205-065708

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.