Změna klimatu Challenge WebQuests

Abychom zapojili mladé lidi do #ClimateChangeChallenge, vyvineme řadu výzev - 24 WebQuests. Soutěžní týmy budou zapojeny do zajímavých vzdělávacích aktivit. Cílem je nalézt inovativní řešení problémů souvisejících se změnou klimatu v těchto okruzích:

  1. Poškozený, ne však zničený - řešení spotřebitelských návyků, kdy se předměty esteticky poškodí a navzdory jejich funkčnosti jsou často zbytečně vyhozeny.
  2. Nízkoplastová dieta - týmy prozkoumají své návyky týkající se nakupování jídla a zamyslí se nad tím, jak by mohli snížit objem nerecyklovatelných obalů, které denně kupují.
  3. Výzva k upcyklaci - představuje řadu různých scénářů, které vyžadují inovativní využití odpadových materiálů.
  4. Etické nakupování módy – řešení nákupních zvyklostí spotřebitelů a povzbuzení mladých lidí k identifikaci environmentálních a etických otázek souvisejících s nakupováním online i offline.
  5. Udržitelný talíř - výzva k vymyšlení menu či jídelníčku obsahující pouze udržitelné potraviny z různých environmentálních hledisek.
  6. EnviroHacks - vyzývá mladé lidi k vymyšlení jejich vlastního "hacku", který bude šetrný k životnímu prostředí a sníží jejich uhlíkovou stopu.

#OurSolutions 

#SolutionNotPollution navrhuje vypracování řady vzdělávacích řešení zabývajících se změnou klimatu, které dnes čelíme. Následující vzdělávací programy a aktivity budou rozvíjeny #SolutionNotPollution a budou pilotovány mladými lidmi a pracovníky s mládeží v Irsku, Francii, Německu a České republice.

Vzdělávací program pro pracovníky s mládeží

Tento vzdělávací program bude navržen tak, aby podporoval pracovníky s mládeží ve využívání a přizpůsobování výzev WebQuests, které vyvinuli #SolutionNotPollution, a jejich uplatňování v pracovní praxi s mladými lidmi.

Read more
Změna klimatu Challenge WebQuests

Abychom zapojili mladé lidi do #ClimateChangeChallenge, vyvineme řadu výzev - 24 WebQuests. Soutěžní týmy budou zapojeny do zajímavých vzdělávacích aktivit. Cílem je nalézt inovativní řešení problémů souvisejících

Read more
Online a sociální podnikání školení

Cílem tohoto vzdělávání bude podpora mladých lidí, kteří přijmou #ClimateChangeChallenge¨. Ti vytvoří inovativní řešení klimatické krize, budou dále rozvíjet své myšlenky a pokusí se je uvést na trh.

Read more