AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

  1. Profesionálové a odborníci včetně učitelů, konzultantů, pracovních poradců, psychologů a vedoucích seminářů.
  2. Znevýhodněné osoby, včetně nezaměstnaných osob, osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením.
  3. Mladí lidé - studenti, odpadlíci a znevýhodnění mladí lidé.

#WhoWeAre

#SolutionNotPollution je propagována čtyřmi tými organizací z Irska, Francie, České republiky a Německa.

Card image cap
Future In Perspective

Future In Perspective s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v příhraničním regionu Irska, která se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje podnikání a hodnocení.

Card image cap
Solution

Cílem sdružení je podpořit sociální začlenění mladších dospělých tím, že navrhne několik druhů činností umožňujících vzájemné přijetí a namotivování k zájmovým aktivitám. Nabízejí průřezové činnosti a navrhují vzdělávací programy pro rozšíření obzorů a posílení spravedlivé dynamiky mezi generacemi.

Card image cap
AKLUB

AKLUB je vzdělávací organizace, která byla založena v roce 1997 ve městě Krnov v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při vývoji vzdělávacích programů a produktů. Poskytované vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny:

Card image cap
JKPeV

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a odborných dovedností a stimulovat jejich kreativitu a podnikání prostřednictvím neformálního učení. JKPeV se sídlem v německých Drážďanech se věnuje podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.